Αγώγιμα πλαστικά δάπεδα

Προμηθευτές

Ετικέτες

Αγώγιμα πλαστικά δάπεδα  Υπάρχουν 4 προϊόντα.

Aγώγιμα δάπεδα πλαστικά σε ρολά κατάλληλα για χώρους με όπου δεν χρειάζεται καθόλου στατικό ηλεκτρισμό. Τα αγώγιμα δάπεδα έχουν αντιστατικές ιδιότητες  R <108 ohm. Τα αγώγιμα δάπεδα είναι κατάλληλα για χώρους όπως  Μ.Ε.Θ. και computer rooms.

Εμφανηση 1 - 4 από 4 προϊόντα
Εμφανηση 1 - 4 από 4 προϊόντα